De Belgische verzekeringssector veert voorzichtig recht na de Covid-crisis en de impact op de wereldwijde economie. Volgens een eerste schatting bedraagt het algemene incasso 30,1 miljard euro in 2021, dit is een toename met 5,6 % ten opzichte van vorig jaar. Zo blijkt uit het jaarverslag van Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeringsondernemingen. De federatie kijkt in haar verslag van het afgelopen jaar vooral vooruit en focust op de samenwerking met de overheid om de systemische risico’s zoals natuurrampen duurzaam op te vangen in het belang van elke klant.

Source : https://press.assuralia.be/voornaamste-trends-2021-in-de-verzekeringssector

Contacteer
via e-mail

Gilles Poot Baudier

Robin Huygebaert

Contacteer
via telefoon

+32 (0) 2 726 55 26.