Op 16 en 17 juni 2022 verwelkomde Wojciech Wiewiórowski, Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), meer dan 2000 deelnemers, zowel ter plaatse als virtueel, tijdens de conferentie: “The future of data protection: effective enforcement in the digital world”.

 Met niet minder dan 100 gerenommeerde sprekers die hun visies deelden, 16 verschillende break-out sessies, workshops en nog veel meer was de tweedaagse conferentie van EDPS de ideale gelegenheid om cruciale gesprekken aan te gaan over de toekomst van gegevensbescherming.

 In zijn keynotespeech stelde Wojciech Wiewiórowski dat hij ervan overtuigd is dat een overkoepelend Europees model voor het versterken van de gegevensbescherming noodzakelijk is. Alleen zo kunnen we een echte, consistente en kwalitatieve beveiliging bieden van de fundamentele rechten op vlak van gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie (EU).

Zijn verklaring komt er na twee dagen waarin belangrijke gesprekken gevoerd werden over de nood aan effectieve versterking en de collectieve overtuiging dat er een compliance-cultuur ontwikkeld moet worden. Daarbij werd er natuurlijk ook gekeken naar wat er vandaag goed loopt met de AVG en waar verbetering mogelijk is.

Wojciech Wiewiórowski, EDPS, zegt daar het volgende over: “Zo’n model zou het probleem van een ongelijke verdeling van de verantwoordelijkheid niet alleen verkleinen maar het zou er ook voor zorgen dat we een consistente wetgeving betreffende gegevensbescherming voor de hele EU tot stand kunnen brengen op basis van sterke collegialiteitsmechanismen. Met respect voor het subsidiariteitsprincipe en kernonderzoeken die gebaseerd zijn op een bepaalde drempel, kunnen de verschillende modaliteiten, die nog verder besproken moeten worden, vanop een centraal niveau beheerd worden. Dit zou ook een oplossing bieden voor eventuele problemen in verband met nationale wetgeving of een allegaartje aan pogingen tot harmonisatie.”

Deze langetermijnvisie op de toekomst van gegevensbescherming staat los van de aanbevelingen voor het verbeteren van de coördinatie en versterking van het huidige kader. Tijdens de conferentie werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk dit laatste is als eerste stap voor de nabije toekomst. Deze langetermijnvisie van de EDPS moet nog verder uitgewerkt worden rekening houdend met de huidige realiteit van de AVG en de gemeenschappelijke doelstelling om mensen te beschermen en hen efficiënt te wijzen op hun rechten.

Contacteer
via e-mail

Gilles Poot Baudier

Robin Huygebaert

Contacteer
via telefoon

+32 (0) 2 726 55 26.